رفتن به محتوای اصلی
x
نارنجی : تلفن voip - صورتی : فکس معمولی - آبی : فکس voip
پیش شماره دانشگاه 3391 است
نام بخش نام واحد شماره تلفن وضعیت صفر
دفتر دانشجویان غیرایرانی حوزه معاونت دانشجویی 2719
کارشناس معاونت دانشجویی حوزه معاونت دانشجویی 2719
مدیر کل امور دانشجویی حوزه معاونت دانشجویی 2439
اداره خوابگاه‌ها حوزه معاونت دانشجویی 2413
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه حوزه معاونت دانشجویی 2415
دفتر مدیر کل امور دانشجویی حوزه معاونت دانشجویی 2410
اداره تغذیه حوزه معاونت دانشجویی 2411
مرکز بهداشت و درمان دانشگاه حوزه معاونت دانشجویی 115-2949
فاکس مدیریت دانشجویی حوزه معاونت دانشجویی 2414
اداره تربیت بدنی حوزه معاونت دانشجویی 2940-1
اداره رفاه دانشجویان حوزه معاونت دانشجویی 2412
سایت اداره شاهد و ایثارگر حوزه معاونت دانشجویی 2279
فاکس معاونت دانشجویی حوزه معاونت دانشجویی 2402
اداره شاهد و ایثارگر حوزه معاونت دانشجویی 3129
فاکس اداره شاهد و ایثارگر حوزه معاونت دانشجویی 3128
دفتر معاونت دانشجویی حوزه معاونت دانشجویی 2400-1