رفتن به محتوای اصلی
x
نارنجی : تلفن voip - صورتی : فکس معمولی - آبی : فکس voip
پیش شماره دانشگاه 3391 است
نام بخش نام واحد شماره تلفن وضعیت صفر
خدمات حوزه معاونت اداری و مالی 3226
مدیر امور مالی حوزه معاونت اداری و مالی 2885-6
مدیر امور عمومی حوزه معاونت اداری و مالی 2233-4
تایپ و بایگانی دفتر معاونت حوزه معاونت اداری و مالی 3204
مدیر امور اداری حوزه معاونت اداری و مالی 2899-2790-1
دفتر معاونت حوزه معاونت اداری و مالی 3200-1
فاکس دفتر معاونت حوزه معاونت اداری و مالی 2345