رفتن به محتوای اصلی
x
نارنجی : تلفن voip - صورتی : فکس معمولی - آبی : فکس voip
پیش شماره دانشگاه 3391 است
نام بخش نام واحد شماره تلفن
برنامه ریزی و ارتقا کیفیت آموزشی حوزه معاونت آموزشی 1972
حسابدارمعاونت آموزشی حوزه معاونت آموزشی 2320
دفتر آموزش‌های الکترونیکی حوزه معاونت آموزشی 5333
دفتر استعدادهای درخشان حوزه معاونت آموزشی 2722-6803
دفتر معاونت آموزشی حوزه معاونت آموزشی 2300-1
دفتر نظارت و ارزیابی آموزش حوزه معاونت آموزشی 2304
دفتر هیات جذب حوزه معاونت آموزشی 2317-2385
دفتراستعدادهای درخشان حوزه معاونت آموزشی 1445
فاکس حوزه معاونت آموزشی 2862
کارشناس معاونت آموزشی حوزه معاونت آموزشی 2303
مدیر تحصیلات تکمیلی حوزه معاونت آموزشی 2724-5
هیات ممیزه حوزه معاونت آموزشی 2398

تحت نظارت وف ایرانی