رفتن به محتوای اصلی
x
نارنجی : تلفن voip - صورتی : فکس معمولی - آبی : فکس voip
پیش شماره دانشگاه 3391 است
نام بخش نام واحد شماره تلفن وضعیت صفر
هیات ممیزه حوزه معاونت آموزشی 2398
برنامه ریزی و ارتقا کیفیت آموزشی حوزه معاونت آموزشی 1972
دفتر هیات جذب حوزه معاونت آموزشی 2317-2385
دفتر آموزش‌های الکترونیکی حوزه معاونت آموزشی 5333
دفتر نظارت و ارزیابی آموزش حوزه معاونت آموزشی 2304
حسابدارمعاونت آموزشی حوزه معاونت آموزشی 2320
دفتر استعدادهای درخشان حوزه معاونت آموزشی 2722-1445
فاکس حوزه معاونت آموزشی 2862
مدیر تحصیلات تکمیلی حوزه معاونت آموزشی 2724-5
دفتر معاونت آموزشی حوزه معاونت آموزشی 2300-1
کارشناس معاونت آموزشی حوزه معاونت آموزشی 2303