رفتن به محتوای اصلی
x
نارنجی : تلفن voip - صورتی : فکس معمولی - آبی : فکس voip
پیش شماره دانشگاه 3391 است
نام بخش نام واحد شماره تلفن
برنامه ریزی و ارتقا کیفیت آموزشی حوزه معاونت آموزشی 1972
حسابدارمعاونت آموزشی حوزه معاونت آموزشی 2320
دفتر آموزش‌های الکترونیکی حوزه معاونت آموزشی 5333
دفتر استعدادهای درخشان حوزه معاونت آموزشی 2722
دفتر معاونت آموزشی حوزه معاونت آموزشی 2300-1
دفتر نظارت و ارزیابی آموزش حوزه معاونت آموزشی 2304
دفتر هیات جذب حوزه معاونت آموزشی 2317-2385
فاکس حوزه معاونت آموزشی 2862
کارشناس معاونت آموزشی حوزه معاونت آموزشی 2303
مدیر تحصیلات تکمیلی حوزه معاونت آموزشی 2724-5
هیات ممیزه حوزه معاونت آموزشی 2398

تحت نظارت وف ایرانی