Phonebook of Isfahan University of Technology
صفحه اصلی ریاست معاونت پژوهش و فناوری
معاونت آموزشی
معاونت دانشجویی
معاونت مالی و اداری
کتابخانه مرکزی مرکز فناوری اطلاعات
واحد:حوزه معاونت دانشجویی
 
* توجه : پیش شماره دانشگاه 3391 است *

 
دفتر معاونت دانشجویی2400-1
مدیر کل امور دانشجویی 2439
دفتر مدیر کل امور دانشجویی2410
دفتر دانشجویان غیرایرانی2719
اداره شاهد و ایثارگر3129
اداره تربیت بدنی2940-1
اداره تغذیه2411
اداره خوابگاه‌ها2413
اداره رفاه دانشجویان2412
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه2415
مرکز بهداشت و درمان دانشگاه115-2949
سایت اداره شاهد و ایثارگر2279
کارشناس معاونت دانشجویی 2719
فاکس اداره شاهد و ایثارگر3128
فاکس معاونت دانشجویی2402
فاکس مدیریت دانشجویی2414

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی