Phonebook of Isfahan University of Technology
صفحه اصلی ریاست معاونت پژوهش و فناوری
معاونت آموزشی
معاونت دانشجویی
معاونت مالی و اداری
کتابخانه مرکزی مرکز فناوری اطلاعات
واحد:حوزه معاونت آموزشی
 
* توجه : پیش شماره دانشگاه 3391 است *

 
هیات ممیزه2398
برنامه ریزی و ارتقا کیفیت آموزشی1972
دفتر معاونت آموزشی2300-1
کارشناس معاونت آموزشی2303
حسابدارمعاونت آموزشی2320
مدیر تحصیلات تکمیلی2724-5
دفتر هیات جذب2317-2385
دفتر نظارت و ارزیابی آموزش2304
دفتر استعدادهای درخشان2722-1445
دفتر آموزش‌های الکترونیکی5333
فاکس2862

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی