Phonebook of Isfahan University of Technology
صفحه اصلی ریاست معاونت پژوهش و فناوری
معاونت آموزشی
معاونت دانشجویی
معاونت مالی و اداری
کتابخانه مرکزی مرکز فناوری اطلاعات
تماس های ضروری دانشگاه

 

برای دیدن شماره های تماس ضروری دانشگاه اینجا را کلیک نمایید.

برای دیدن شماره های تماس های پرمخاطب دانشگاه اینجا را کلیک نمایید.

برای جستجوی شماره تلفن افراد یا بخش های مختلف دانشگاه از منوی جستجو استفاده نمایید.

برای جستجوی "الف" تا "ی" افراد یا بخش های مختلف دانشگاه روی تصویر دفترچه تلفن کلیک نمایید.

شماره تماس اطلاعات تلفنی دانشگاه : 33912210

 

جستجوی افراد در واحدهای مختلف

نام واحد:
نام:
فامیل:
 

جستجوی بخش ها در واحدهای مختلف

نام واحد:
نام بخش:
 

*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*

*وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی