رفتن به محتوای اصلی
x
نارنجی : تلفن voip - صورتی : فکس معمولی - آبی : فکس voip
پیش شماره دانشگاه 3391 است
نام بخش نام واحد شماره تلفن وضعیت صفر
تریا ترنج دانشکده مکانیک 3988
هسته رباتیک مکانیک دانشکده مکانیک 5250
slm آزمایشگاه دانشکده مکانیک 1463
GSM مجله دانشکده مکانیک 5271
بسیج دانشکده مکانیک 1464
ازمایشگاه ارتعاشات دانشکده مکانیک 5258
آزمایشگاه سیالات.دینامیک ماشین وارتعاشات.آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشکده مکانیک 7573
ارتباط باصنعت دانشکده مکانیک 5258
گروه خودرو دانشکده مکانیک 5236
گروه هوافضا دانشکده مکانیک 5270
اتاق زیراکس دانشکده مکانیک 3996
دفتر امور پژوهشی دانشکده مکانیک 5209
شورای صنفی دانشکده مکانیک 5253
مسئول سایت دانشکده مکانیک 5241 - 5203
کارگاهها دانشکده مکانیک 2343
فاکس دانشکده مکانیک 5265
آزمایشگاه سیالات دانشکده مکانیک 5229
انجمن علمی دانشکده مکانیک 1465
دفتر آموزش دانشکده مکانیک 5249
آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشکده مکانیک 5239