رفتن به محتوای اصلی
x
نارنجی : تلفن voip - صورتی : فکس معمولی - آبی : فکس voip
پیش شماره دانشگاه 3391 است
نام بخش نام واحد شماره تلفن
آز ارتعاشات دانشکده مکانیک 6910
آزمایشگاه ترمودینامیک دانشکده مکانیک 5233
آزمایشگاه سیالات دانشکده مکانیک 5229
آزمایشگاه سیالات.دینامیک ماشین وارتعاشات.آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشکده مکانیک 7573
آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشکده مکانیک 5239
اتاق زیراکس دانشکده مکانیک 3996
ارتباط باصنعت دانشکده مکانیک 5258
ازمایشگاه ارتعاشات دانشکده مکانیک 5258
امور عمومی دانشکده مکانیک 5234
انجمن اسلامی دانشکده مکانیک 5255
انجمن علمی دانشکده مکانیک 1465
GSM مجله دانشکده مکانیک 5271
slm آزمایشگاه دانشکده مکانیک 1463
بسیج دانشکده مکانیک 1464
تریا ترنج دانشکده مکانیک 3988
دفتر آموزش دانشکده مکانیک 5249
دفتر امور پژوهشی دانشکده مکانیک 5209
دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک 5266
دفتر دانشکده دانشکده مکانیک 2625-2627
سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک 5244

تحت نظارت وف ایرانی